Sakrament małżeństwa w Sanktuarium

Jeśli Sakrament małżeństwa pragną Państwo zawrzeć
w kościele klasztornym w Osiecznej

prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku,
w godzinach otwarcia furty klasztornej:

-telefoniczny tel. 512 709 352 

-mailowy franciszkanie.osieczna@gmail.com