Nieustanny różaniec papieski

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
codziennie o godz. 18.00 modlimy się przy Jej cudownym wizerunku na różańcu.
Tę modlitwę ofiarujemy w sposób szczególny w intencji papieża
i w intencjach, które Ojciec święty nosi w swoim sercu.

W niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada 1982 r. przy naszym Sanktuarium zainicjowany został Nieustanny Różaniec Papieski.
Skupia on osoby, które pozostając w miejscu zamieszkania łączą się z nami
w modlitwie za Ojca świętego i cały Kościół. Dzieło to otrzymało specjalne błogosławieństwo św. Jana Pawła II.

Dotychczas w tę formę modlitwy zaangażowało się przeszło tysiąc osób.
Każdy z członków NRP modli się w określonej, przypisanej sobie godzinie.
Chętnych do włączenia się w ten krąg modlitwy
zapraszamy do kontaktu z klasztorem.

W intencji członków NRP w Sanktuarium sprawujemy Mszę świętą każdego 13-tego dnia miesiąca (w dzień fatimski) o godz. 10.30.