Św. Franciszek

Franciszkanie to naśladowcy św. Franciszka z Asyżu. Był on synem bogatego kupca. Jako młodzieniec prowadził Franciszek życie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie. Podczas wojny z Perugią dostał się do niewoli. Wróciwszy do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treścią jego życia, oddając się całkowicie Bogu.
Usłyszawszy polecenie Chrystusa: „Franciszku, idź i odbuduj mój dom, gdyż cały popada w ruinę!” odnowił sam kilka kościołów w okolicy Asyżu. Pozbywając się wszystkiego, co posiadał, nawet własnego ubrania, żył jak pustelnik. Później zrozumiał jednak, że Bóg wzywa go do czegoś więcej – duchowej odnowy Kościoła. Odziany w zgrzebny habit, przepasany sznurem, zaczął głosić słowo Boże. Początkowo był sam, często niezrozumiany i wyśmiewany, szybko jednak zaczęli się do niego przyłączać inni młodzi ludzie. W ten sposób stał się założycielem trzech zakonów: Braci Mniejszych, Sióstr Klarysek i Tercjarzy.
Podczas wojny z muzułmanami o Ziemię Świętą udał się nawet do Obozu sułtana, aby ogłosić mu Dobrą Nowinę. W noc Bożego Narodzenia 1223 roku urządził w Greccio pierwszy żłóbek. W połowie września 1224 roku na górze Alwernii, otrzymali stygmaty.
Do dziś św. Franciszek cieszy się powszechnym szacunkiem, sympatią i miłością, nie tylko katolików i innych chrześcijan, a nawet niechrześcijan.