Charyzmat

Życie Franciszkanów (pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych) polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i czystości. Ewangelia stanowi podstawę, ostateczną normę życia Zakonu, który ma charakter kontemplacyjno-czynny, to znaczy łączy życie modlitwy z pracą apostolską. Franciszkanie żyjąc w braterskiej wspólnocie, w skład której wchodzą kapłani i bracia zakonni bez święceń kapłańskich, starają wypełniać słowa Ewangelii. Duchowość franciszkańska koncentruje się na Osobie Jezusa Chrystusa, Eucharystii; odznacza się głęboką czcią dla Bogurodzicy i wiernością Kościołowi. Słuchając „jednym uchem woli Boga, drugim wsłuchują się w człowieka”, pozostają wrażliwi na świat, w którym chcą ciągle budować Królestwo Boże. Pan Bóg i dzisiaj powołuje wielu młodych ludzi do życia Ewangelią na sposób św. Franciszka.