Klasztor

Do Osiecznej sprowadził oo. Franciszkanów – reformatów, dnia 14 sierpnia 1622 roku Adama Przyjemski. Sam fundator w roku 1630 wystawił nowy drewniany kościół. Na początku XVIII postanowiono wystawić nowy kościół murowany. Fundatorką kościoła była Marianna z Tuczyńskich Mycielska – Radońska, starościna inowrocławska. Ona też podpisała kontrakt z architektem , był nim Włoch, Pompeo Ferrari. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1729 roku i trwała do dnia 22 czerwca 1733 roku. Konsekracji kościoła dokonał ks. Bp. Sufragan poznański Józef Kiekrz – Kierski.

Pierwsza kasata klasztoru nastąpiła w 1834 roku, zakonnicy jednak powrócili do niego po 27 latach. Kolejna kasata nastąpiła w 1871 roku. Od 1900 roku w klasztorze osieckim rezydował o. Anastezy Szpręga, a następnie o. Nilus Gierzewski. W czasie zrywu niepodległościowego w latach 1918-19 klasztor został zajęty przez powstańców. Po zwycięskiej Bitwie pod Wiatrakami umieszczono w nim pierwszą Wielkopolską Szkołę Podoficerską, która działała do 1921 roku. Gdy ją zlikwidowano, o klasztor zaczęli starać się jego prawowici właściciele. Udało się im to osiągnąć po sześciu latach. Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Augusta Hlonda z dnia 25 marca 1927 roku, klasztor ponownie objęli w posiadanie franciszkanie. Do chwili wybuchu drugiej wojny światowej w klasztorze mieściło się Wyższe Seminarium Duchowne. 1 listopada 1939 roku policja niemiecka zabroniła sprawowania publicznych nabożeństw w kościele i zamknęła go. Wraz z brutalnym wydaleniem przez gestapo zakonników w dnia 21 kwietnia 1941 roku, rozpoczął się krytyczny okres w dziejach sanktuarium. Hitlerowcy założyli tam karny obóz pracy dla kobiet będący filią więzienia rawickiego. Przewinęło się przez niego ok. 1600 więźniarek. Szesnaście z nich zmarło i zostało pochowanych w przyklasztornym ogrodzie. Kościół w czasie wojny służył jako magazyn surowców. Franciszkanie powrócili do klasztoru i pierwsze nabożeństwo odprawili 6 maja 1945 roku. Po wojnie w klasztorze umieszczono nowicjat, który znajduje się tam do chwili obecnej.