Ogłoszenia duszpasterskie 14.04.2019r.

O g ł o s z e n i a   d u s z p a s t e r s k i e
N i e d z i e l a  P a l m o w a
14 kwietnia 2019 r.

 

1. Zapraszamy do wspólnego przeżywania Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek:

-18.30 – Msza święta Wieczerzy Pańskiej;

– czuwanie z Panem Jezusem w ciemnicy do godz. 22.30.

Wielki Piątek:

-18.00 – Droga Krzyżowa;

-18.30 – Ceremonie Wielkiego Piątku;

– czuwanie przy Bożym Grobie do godz. 22.30 i od 7.30.

Wielka Sobota:

-21.00 – Msza święta Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną.

 

2. Spowiedź święta w naszym kościele:

od poniedziałku do środy:

– przed poranną Mszą świętą;

– wieczorem od godz. 18.00.

w sobotę od 7.30 do 15.00.

 

3. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.