Aktualności
Abp Stanisław Gądecki na 35 rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej
W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia br., w osieckim Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, odbył się  kolejny odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Tegoroczne uroczystości odpustowe miały swój szczególny charakter, ponieważ zbiegły się z obchodami 35. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej.
Przy tej okazji można przypomnieć, że z prośbą o koronację obrazu Matki Bożej zwrócił się do Stolicy Apostolskiej Metropolita Poznański abp Antoni Baraniak. Stosowny dekret, zezwalający na koronację, został wydany przez papieża Pawła VI dnia 2 kwietnia 1976 roku. Papieska koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej odbyła się 5 sierpnia 1979 roku, a dokonał jej arcybiskup metropolita poznański Jerzy Stroba, który 35 lat temu podczas uroczystości koronacyjnej w Osiecznej przyjął paliusz jako znak władzy pasterskiej. Odbywało się to wszystko w obecności księży biskupów sufraganów: Mariana Przykuckiego i Tadeusza Ettera, biskupa gorzowskiego Wilhelma Pluty oraz franciszkańskiego biskupa z Boliwii Edwarda Boesla, a także licznego duchowieństwa, sióstr zakonnych i około trzydziestu tysięcy wiernych. Szczególnym czcicielem Matki Bożej Osieckiej, mającym wielki wpływ na rozwój jej kultu, był o. Edward Frankiewicz, który wstawiennictwu Matki Bożej przypisywał swe ocalenie z obozu w Dachau. Z wdzięczności za uratowanie życia podjął się opracowania historii obrazu i spisania cudów przed nim doznanych. Materiały te posłużyły do starań o papieską koronację obrazu. Urząd gwardiana w czasie koronacji pełnił o. Błażej Sekula, gorliwy czciciel i propagator kultu Najświętszej Maryi Panny.
Tegorocznym kaznodzieją odpustowym, przygotowującym wiernych do przeżycia niedzielnych uroczystości odpustowo-rocznicowych, był ks. kan. dr Grzegorz Lewandowski, który w głoszonym słowie umacniał wiarę swoich słuchaczy i zachęcał wszystkich do pogłębiania duchowości maryjnej.
Jak co roku, pełniąc honory gospodarza, Ojciec Jesse Just, gwardian i kustosz osieckiego sanktuarium, serdecznie witał przybyłych księży oraz licznie zgromadzonych pielgrzymów, którzy przybyli na kolejne uroczystości związane z Patronką osieckiego Sanktuarium.
Sumie odpustowej, odprawianej 3 sierpnia o godz. 9.30 na przykościelnym placu, przy udziale wiernych, przewodniczył Przewodniczący Episkopatu Polski, Metropolita Poznański, ks. abp Stanisław Gądecki.
Po wspólnym obiedzie ks. Arcybiskup bardzo chętnie skorzystał z zaproszenia braci nowicjuszy i spotkał się nimi na wspólnej rozmowie w salce nowicjatu. Na koniec wspólnego spotkania Metropolita Poznański wpisał się do kroniki nowicjackiej życząc wszystkim braciom wierności Chrystusowi i franciszkańskiemu powołaniu i jednocześnie udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa, aby bracia nowicjusze gorliwie trwali na obranej przez siebie drodze oraz przynosili dobre owoce dla dobra Zakonu i całego Kościoła.
Zdjęcia z uroczystości - <ZOBACZ>.
Konstantyn Sokołowski OFM
 
9-07-2014 Jubileusz kapłaństwa o. Alberta Antkowiaka w Osiecznej

W środę 9 lipca 2014 r. w naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej odbył się jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. Alberta Antkowiaka. Z tej okazji, do osieckiego klasztoru,  z różnych stron Polski, przybyło wielu zaproszonych gości, aby wraz z dostojnym Jubilatem świętować tę wyjątkową rocznicę. W programie swego jubileuszu o. Albert zawarł to, co najistotniejsze w życiu zakonnym i kapłańskim:
• O godzinie 18.00, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej, wraz z przybyłymi gośćmi, odmówiono dziękczynny różaniec.
• Po modlitwie różańcowej była sprawowana uroczysta Msza święta.
• Po Eucharystii, w zakonnym refektarzu, odbyło się radosne spotkanie z przybyłymi gośćmi.
O.Jesse, gwardian osieckiego klasztoru, wygłosił na Mszy św. jubileuszowe kazanie. W  swej homilii o. Gwardian przedstawił życiorys Ojca Jubilata,  którego powołanie kształtowało się w rodzinnym domu w Miejskiej Górce, a także tamtejszym klasztorze na Goruszkach, z którym O. Albert był związany od dziecka i gdzie często rozmyślał o służbie Bożej przy, znajdującej się w podziemiach tegoż klasztoru, figurze św. Franciszka z Asyżu.
Życie zakonne o. Jubilata i jego droga do kapłaństwa rozpoczęła się od osieckiego klasztoru, kiedy – jako młodzieniec – młodzieniec przybył na tutejszą furtę z zamiarem służenia Panu Bogu w zakonie św. Ojca Franciszka z Asyżu. Kaznodzieja w sposób szczególny zaznaczył również, że przed wystąpieniem objawów choroby o. Albert był „rasowym” Misjonarzem Ludowym, przepowiadającym naukę Bożą podczas misji i rekolekcji parafialnych, których łącznie wygłosił około 600. O. Jesse przypomniał także o pełnionej przez Jubilata posłudze kapelana u Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku, a także o jego wieloletniej posłudze przełożonego w różnych franciszkańskich klasztorach i innych licznych funkcjach, które spełniał w swoim zakonnym i kapłańskim życiu.
Podczas Eucharystii o. Albert dziękował Panu Bogu za ogrom Jego miłości i różnorakie dobrodziejstwa, których doświadczył poprzez te wszystkie lata w swoim kapłaństwie. Szczególnym przedmiotem swego dziękczynienia uczynił również doświadczenie choroby, którą traktuje jako wielką lekcję pokory i uczestnictwo w Chrystusowym krzyżu, dzięki któremu może lepiej rozumieć ludzi cierpiących. Na koniec O. Albert, świadomy swoich ludzkich braków, dał piękne świadectwo żywej wiary podkreślając, że teraz – powoli i z wielką ufnością – zmierza już do życia wiecznego, które Zmartwychwstały Pan daje każdemu wierzącemu.
Niech Pan Jezus, Najwyższy Kapłan, błogosławi Ojca Jubilata na dalsze lata kapłańskiego życia dla dobra swego Kościoła i dobra ludzi. Niech także Maryja Niepokalana, św. Franciszek z Asyżu, św. Antoni z Padwy, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko oraz patroni św. Albert Wielki i św. Brat Albert Chmielowski, którzy są Ojcu Jubilatowi szczególnie bliscy, orędują za nim przed Bożym Obliczem. Więcej zdjęć - <ZOBACZ>.

Konstantyn Sokołowski OFM

 
1-05-2014 Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani w Osiecznej

W dniu 1 maja do naszego klasztoru w Osiecznej przybył Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, które pielgrzymują po naszej ojczyźnie w ramach duchowego przygotowania do planowanej pielgrzymki Papieża Franciszka do Polski w 2016 r.
Każdy, kto pragnął uczcić ten krzyż i pomodlić się przed nim o dobre przygotowanie do ŚDM w Krakowie, mógł to uczynić w naszej franciszkańskiej świątyni podczas nocnego czuwania.
Warto nadmienić, że ten wymowny atrybut ŚDM pielgrzymuje już po świecie od 1984r., czyli od czasu, gdy św. Jan Paweł II po raz pierwszy zainaugurował cykliczne spotkania młodych z całego świata.

Konstantyn OFM

 
3-03-2014 Wręczenie krzyży misyjnych  Osieczna

W dniu 3 marca br. w kościele klasztornym, u stóp Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej o.Prowincjał Filemon Janka podczas Mszy św. nadał krzyże misyjne ośmiu współbraciom z naszej prowincji:
-O.Ottonowi Ratajczakowi
-O.Krzysztofowi Vańtoch Rekowskiemu
-O.Kosmie Rejmer
-O.Arnoldowi Liebig
-O.Adalbertowi Warchalewskiemu
-O.Augystynowi Zygmuntowi
-O.Wincentemu Dobrzykowskiemu
-O.Emilowi Kaźmierczakowi
Którzy tym samym zostali mianowani misjonarzami ludowymi. W homilii o. Prowincjał porównał dzisiejszy świat do renesansu, który w centrum stawiał człowieka, jego ambicje i odrzucał Boga. Zadaniem misjonarza w dzisiejszym świecie jest wytrwałe rzucanie ziarna słowa Bożego. W uroczystości wzięli udział: o. Jesse Just – koordynator misji ludowych z naszej prowincji, a także o. Arkadiusz Czaja który wygłosił konferencję. Na zakończenie wszyscy nowo mianowani misjonarze udali się na wspólny posiłek w refektarzu. Teraz czeka ich już tylko ciężka praca misyjna na nierzadko mało żyznej glebie tego świata. Więcej zdjęć - <ZOBACZ>.

br. Szczepan – nowicjusz

 
Jubileusz 50 - lecia święceń kapłańskich o.Hipolita

W czwartek 5 września 2013r. w naszym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej odbył się jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. Hipolita Lipińskiego. O godzinie 11-stej odbyła się Msza Święta z udziałem ojców z Osieckiego konwentu, wraz z braćmi nowicjuszami. Po Eucharystii ojciec prowincjał Filemon Janka wygłosił krótką przemowę, w której mówił o wytrwałości jaka cechuje o. Hipolita nawiązując do słów dzisiejszej Ewangelii. Pamiętał również o braciach nowicjuszach w swoim rozważaniu przez które umocnił ich w powołaniu. Po uroczystości w kościele wszyscy współbracia udali się do klasztornego refektarza, aby dalej wspólnie świętować z ojcem Jubilatem. Więcej zdjęć - <ZOBACZ>.

O. Konstantyn Sokołowski

 
INFORMACJA - Pliki cookies
 W związku z wejściem w życie z dniem 22 marca 2013 roku przepisów znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z dnia 21.12.2012 poz. 1445) informujemy Państwa, że serwis franciszkanie.osieczna.pl używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
Cookies (popularne "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta do urządzenia internauty. W Państwa przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mac.gov.pl.
 
Informacja
Pokaz slajdów
Pokaz slajdów