Aktualności
Odpust Porcjunkuli 2015

Od czwartku 30 lipca do poniedziałku 3 sierpnia, w 393 roku od przybycia Braci Mniejszych - franciszkanów do Osiecznej i w XXXVI rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Bolesnej koronami papieskimi, nasze sanktuarium obchodziło kolejny odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

Odpust Porcjunkuli

W tych dniach każdy pod zwykłymi warunkami mógł uzyskać odpust zupełny przybywając do naszego osieckiego sanktuarium lub jakiegokolwiek kościoła parafialnego. Jest to łaska, którą wyprosił św. Franciszek u papieża Honoriusza III. Główne obchody odbyły się w niedzielę 2 sierpnia, poprzedziło je uroczyste triduum trwające od czwartku do soboty. Msze św. w tych dniach celebrowali księża z okolicznych dekanatów i zgromadzeń zakonnych. Nauki i kazania przez wszystkie dni odpustu głosił o. Joachim Kusz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. Na zakończenie uroczystego triduum, w sobotę po Mszy św., o godzinie 20, wyruszyła z naszego kościoła procesja z kopią obrazu Matki Bożej Bolesnej z udziałem licznych pocztów sztandarowych, strażaków oraz wiernych. Na jej zakończenie o. Gwardian Jesse dokonał uroczystego błogosławieństwa zebranych. 

Uroczystości centralne odpustu odbyły się w niedzielę 2 sierpnia. Sumę o godzinie 11:30 celebrował o. Prowincjał Antonin Brząkalik OFM z prowincji Wniebowzięcia NMP Katowice - Panewniki. Poprzedziło ją odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej kobiety zmarłe w więzieniu, które w klasztorze osieckim założyli niemieccy okupanci w czasie II wojny światowej. W odsłonięciu tablicy oprócz licznych wiernych uczestniczyli starosta i przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego, burmistrz miasta Osieczna oraz krewni zmarłych więźniarek. Na zakończenie niedzielnych obchodów odbył się o godzinie 20 koncert Scholi z parafii św. Trójcy w Osiecznej, na który przybyło wiele rodzin z naszej gminy. 

W ostatni dzień odpustu w poniedziałek 3 sierpnia na specjalną Mszę św. dla chorych przyszły osoby potrzebujące pociechy i umocnienia w swoim cierpieniu. Wszyscy otrzymali sakrament namaszczenia chorych oraz uroczyste błogosławieństwo, a kapłani podczas Mszy św. prosili dla nich o Bożą opiekę w ich trudnej sytuacji. 

Dziękujemy wszystkim wiernym, księżom i zakonnikom przybyłym na odpust, szczególnie o. Joachimowi Kusz i o. Antoninowi Brząkalikowi za głoszenie Słowa Bożego. Na specjalne podziękowania zasłużył także o. Ginter pracujący na codzień w Szwajcarii, który jak co roku gorliwie posługiwał wśród pielgrzymów przez wszystkie dni trwania odpustu.

br. Aureliusz Grabowski - nowicjusz

Galeria   Galeria zdjęć

 

 
Odpust Porcjunkuli
Odpust Porcjunkuli w Osiecznej
 
Boże Ciało

Dnia 7 czerwca 2015 roku po Mszy Św. o godzinie 9:30 wyruszyliśmy we wspólnej procesji Eucharystycznej, aby uczcić na ulicach naszego miasta Naświętszy Sakrament.

Boże Ciało

 
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Jessego

Dnia 31 maja 2015 roku odbyły się uroczystości jubileuszu 25-lecia kapłaństwa gwardiana klasztoru osieckiego o. Jessego.

 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Jessego

 
Msza prymicyjna ojców Neoprezbiterów
Dnia 27 maja 2015 roku w naszej wspólnocie gościliśmy ojców Neoprezbiterów, którzy 14 maja otrzymali w Poznaniu święcenia kapłańskie. Ojcowie Iwo, Ryszard, Tycjan, Leon, Justyn, Kacper po wieczornej Eucharystii udzielili zgromadzonym wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.
 
Msza prymicyjna ojców Neoprezbiterów
 
Pogrzeb o. Eneasza

W dniu 27 maja 2015 roku w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Barczewie odbyła się Msza Św. pogrzebowa o. Eneasza Kowalczyka OFM, której przewodniczył wikariusz prowincjalny o. Borys Soiński. Obecni byli także ojcowie i bracia z całej naszej prowincji. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Barczewie. 

Pogrzeb o. Eneasza

 
Spotkanie z bp. Tadeuszem Zbigniewem Kusym OFM
Dnia 26 maja 2015 roku do naszego klasztoru przyjechał bp. Tadeusz Zbigniew Kusy OFM, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej, z diecezji KAGA BANDORO. Biskup Kusy był nowicjuszem w klasztorze w Osiecznej w latach 1969-1970 pod okiem Magistra Nowicjatu - o. Błażeja Sekuli.
 
Spotkanie z bp. Tadeuszem Zbigniewem Kusym OFM

 
Świętej Pamięci Ojciec Eneasz Kowalczyk (1946-2015)

Urodził się 10.01.1946 r. w Rurach Jezuickich, woj. lubelskie, w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, archidiec. Lubelska. W swej rodzinnej parafii pw. św. Pawła został ochrzczony dnia 3.02.1946 r. jako Janusz Marian Kowalczyk. Jego rodzicami byli Józef i Zofia zd. Podlaska. Był absolwentem Technikum Budowlanego w Lublinie, które ukończył w 1974 r. Życie zakonne rozpoczął nowicjatem w Osiecznej 27.08.1983. Przyjął wtedy habit z rąk o. definitora prowincjalnego Hipolita J. Lipińskiego i przybrał imię zakonne Eneasz. Dnia 26.08.1984 r. złożył pierwsze śluby czasowe na ręce o. wikariusza prowincjalnego Hipolita J. Lipińskiego. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w Katowicach - Panewnikach w latach 1984-1990. Jako kleryk brał udział w długofalowym kursie duszpasterstwa trzeźwości w Zakroczmiu. Profesję wieczystą złożył w Katowicach - Panewnikach 7.05.1989, na ręce o. prowincjała Joachima A. Mazurka. Tam też, w bazylice pw. św. Ludwika, przyjął święcenia prezbiteratu 23.05.1990, przez posługę ks. Damiana Zimonia, biskupa diecezjalnego. Po święceniach - przez jeden rok - przebywał we Wronkach (1991-1992). Dnia 19.03.1991 przeszedł do nowopowstałej Prowincji św. Franciszka z Asyżu. W nowej prowincji był: katechetą, asystentem duchowym FZŚ. i do dyspozycji przełożonych w Miłakowie (1991-1997), katechetą w Olsztynie (1997-2000), wikarym domu, wikariuszem parafialnym i do dyspozycji przełożonych w Barczewie (2000 - 2009), Przez jeden rok przebywał w Wejherowie do dyspozycji przełożonych (2009-2010), w Brodnicy do dyspozycji przełożonych (2010-2013). W 2002 r. bardzo poważnie zachorował. Ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia w 2013 r. został skierowany do infirmerii klasztoru w Osiecznej. Siostra Śmierć zabrała go do Pana w Lublinie, podczas odwiedzin rodziny, pięć dni przed srebrnym jubileuszem kapłaństwa. Zmarł 21 maja 2015 r., w wieku 69 lat, w 31 roku życia zakonnego i 25 roku kapłaństwa. Spoczywa na cmentarzu w Barczewie.

Boże, w swojej dobroci wysłuchaj nasze prośby o zbawienie Twojego sługi, o. Eneasza, który głosił Twoje imię braciom, i daj mu wieczną radość w społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Świętej Pamięci Ojciec Eneasz Kowalczyk (1946-2015)

 
Spotkanie braterskie we Wschowie

Już po raz drugi, tym razem we Wschowie, gdzie mieści się postulat naszej prowincji, bracia postulanci, nowicjusze i klerycy wspólnie przeżywali weekend majowy. Głównym punktem tegorocznego spotkania był turniej piłki nożnej, który został rozegrany na miejscowym „orliku". W meczu otwarcia bracia klerycy po wyrównanej walce i niełatwej przeprawie pokonali epikę z nowicjatu skromnie 1:0. W swoim drugim spotkaniu zagrali już bardziej zdecydowanie i ofensywnie, co zaowocowało pokonaniem 4:2 drużyny gospodarzy i awansem do finału. W dalszej fazie rozgrywek bracia nowicjusze otrząsnęli się z porażki w pierwszym meczu i rozprawili się aż 7:4 z postulantami. Pełniącym honory gospodarza nie pomogło nawet poświęcenie i ofiarna gra ich wychowawcy - o. Macieja Olszewskiego OFM. O losach rozgrywek miała zadecydować batalia finałowa. Alumni z Wronek wykorzystali błędy ekipy z Osiecznej i w efektownym stylu rozgromili ją aż 9:3, zdobywając 1. miejsce. Wronczanom przypadł też tytuł króla strzelców, którym został diakon Iwo Hoeft OFM. Doceniając wysiłek braci diakonów warto zaznaczyć, że nad czystością gry i sprawiedliwymi rozstrzygnięciami czuwał diakon Leon Barczak OFM, do którego tego dnia należał sędziowski gwizdek. Drużynom pogratulował i przekazał puchary  o. Maciej w klasztornym refektarzu. Spotkanie miało służyć przede wszystkim zawiązaniu więzi we wspólnocie. Nie mogło więc zabraknąć wspólnej modlitwy. Bracia odmówili wspólnie Liturgię Godzin, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wspólnie powierzali swoje powołanie Maryi Pannie w nabożeństwie majowym. Radosnym zwieńczeniem spotkania braterskiego był wspólny grill w klasztornym ogrodzie, któremu towarzyszyła prawdziwie braterska atmosfera, sprzyjająca dzieleniu się nawzajem doświadczeniami i radosnemu wypoczynkowi. Bracia nabrali sił, by na nowo poświęcić się codziennemu klasztornemu i seminaryjnemu życiu. Dziękujemy ojcu gwardianowi Nikodemowi oraz ojcu magistrowi Maciejowi za gościnność i wszystkim braciom za prawdziwie braterski nastrój i owocne spotkanie.

Tekst: Szczepan Kowalski OFM

Foto: Fabian Witkowski OFM

 Spotkanie braterskie we Wschowie

 
Triduum Paschalne 2015
Triduum Paschalne to czas szczególnie ważny w życiu każdego Chrześcijanina. Przeżywamy wtedy pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. W Wielki Czwartek szczególnie pamiętaliśmy o kapłanach posługujących w naszej wspólnocie - jest to bowiem dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Piątek trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy, natomiast w Wielką Sobotę czuwaliśmy przy grobie Zbawiciela. Liturgia Wigilii Paschalnej przypomniała nam, że wszyscy jesteśmy wezwani do wierności przyrzeczeniom chrzcielnym. Najważniejszym jednak momentem Wielkiego Tygodnia jest Zmartwychwstanie Chrystusa, przez które otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego.
br. Konrad Zwierzyński - nowicjusz
 
Triduum Paschalne 2015

 
Kolęda w klasztorze
W dniu 6 stycznia 2015 roku gościliśmy w naszym klasztorze Wikariusza Prowincji o. Borysa Soińskiego, który przeprowadził w naszej wspólnocie wizytę duszpasterską.
 
Kolęda w klasztorze

 
Żłóbek - Boże Narodzenie 2014
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby Nowonarodzony Jezus Chrystus odradzał się na codzień w naszych sercach i odmieniał nasze życie.
Ojcowie i Bracia Franciszkanie z Osiecznej
 
Żłóbek - Boże Narodzenie 2014
 
Peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
W niedzielę 14 grudnia 2014 roku odbierając kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z klasztoru oo. Franciszkanów w Miejskiej Górce rozpoczęliśmy peregrynację tego wizerunku w naszej wspólnocie osieckiej. Po wprowadzeniu obrazu do świątyni został odprawiony Apel Jasnogórski, a następnie w procesji przenieśliśmy wizerunek do kaplicy klasztornej. Następnego dnia trwało całodzienne czuwanie modlitewne, a wieczorem pożegnaliśmy obraz przekazując go wspólnocie Księży Chrystusowców z Mórkowa.
 
br. Wawrzyniec Pieczyński – nowicjusz
 
 
Peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 
 
 
 
Ministranci osieccy

W Uroczystość Chrystusa Króla w Sanktuarium Matki Bożej Osieckiej, podczas Mszy św. o godz. 9.30 siedmiu ministrantów otrzymało swoje legitymacje, które są potwierdzeniem ich pełnej przynależności do służby liturgicznej ołtarza w naszym kościele.

To szczególne dla nich wydarzenie, kilka tygodni wcześniej, zostało poprzedzone niełatwym egzaminem, który weryfikował ich zdatność do posługi liturgicznej w charakterze starszego ministranta.

Komisja egzaminacyjna składał się z głównego egzaminatora i jego pomocników którymi byli bracia nowicjusze: br. Kazimierz i br. Olaf. Egzamin ministrancki miał charakter publiczny, w związku z czym, zmaganiom 7 ministrantów towarzyszyła obecność rodziców i rodzeństwa, którzy dzielnie wspierali wysiłki swoich dzieci i rodzonych braci.

Kandydaci na ministrantów musieli zmagać się z niełatwymi zadaniami przed bardzo życzliwą i przychylną, aczkolwiek wymagającą komisją egzaminacyjną. Każdy z chłopców musiał na wstępie złożyć swój podpis na karcie egzaminacyjnej, a następnie przystępował do odpowiedzi na postawione pytania. Zakres pytań obejmował odpowiednio dostosowane do poziomu zdających. Bogactwo egzaminacyjnych pytań symbolizowały – obecne na egzaminacyjnym stole – opasłe tomy ksiąg liturgicznych, a także pozycje zawierające spuściznę świętych Pańskich.

W czasie trwania egzaminu nie zabrakło również bardzo zabawnych odpowiedzi, które były w stanie rozbawić nawet członków szanownej komisji, zwłaszcza w osobie br. Olafa.

Gdy nadchodziła część praktyczna egzaminu, która weryfikowała znajomość wykonywania określonych czynności liturgicznych, niejeden ministrant był wprawiony w zakłopotanie, w jaki sposób poprawnie zaprezentować swoją służebną czynność, aby nie wykazywała żadnych braków i była czytelna dla osób zasiadających w komisji.

Obserwując zmagania ministrantów można było odnieść humorystyczne wrażenie, iż niektórzy z nich odetchnęli z wielką ulgą, że wśród szczegółowych kwestii do zdania pojawiły się jedynie zagadnienia związane z filozoficzną szkołą franciszkańską, zwłaszcza w osobie św. Bonawentury. Komisja zapewniała jednak, że na dzieła św. Tomasza z Akwinu i innych wybitnych teologów nadejdzie jeszcze stosowny czas.

Ostatecznie, po licznych zmaganiach intelektualno-manualnych, wszyscy ministranci pomyślnie zdali swój pierwszy ministrancki egzamin, po czym z nowymi, starszymi ministrantami ustawiono się do pamiątkowych zdjęć zarówno w gronie szanownej komisji, jak i z obecnymi tam rodzinami ministrantów.

 

Ministranci osieccy

 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy św. w obecności, rodziców naszych ministrantów oraz pozostałych wiernych, przy uroczystej asyście braci nowicjuszy, zostały rozdane legitymacje ministranckie, które zawierają pisemnie potwierdzone deklaracje starszych ministrantów będące odpowiedzią na konkretne  obietnice ministranckie:

  • Czy będziecie wiernie służyć Bogu i ludziom w Kościele Chrystusowym.
  • Czy będziecie sumiennie przestrzegać swoich służb przy ołtarzu.
  • Czy będziecie dbać o częstą spowiedź i Komunię św.
  • Czy będziecie dbać o modlitwę poranną i wieczorną.
  • Czy będziecie słuchać swoich rodziców i nauczycieli w szkole.
  • Czy będziecie starać się każdego dnia czynić jak najwięcej dobra w swoim otoczeniu.

Nowym starszym ministrantom z naszego franciszkańskiego sanktuarium w Osiecznej życzymy wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej Bolesnej oraz wytrwałości w realizowaniu chrześcijańskich ideałów.

Całe to wydarzenie można zobaczyć na załączonych zdjęciach

o. Konstantyn Sokołowski

 
INFORMACJA - Pliki cookies
 W związku z wejściem w życie z dniem 22 marca 2013 roku przepisów znowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z dnia 21.12.2012 poz. 1445) informujemy Państwa, że serwis franciszkanie.osieczna.pl używa plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
Cookies (popularne "ciasteczka") to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta do urządzenia internauty. W Państwa przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mac.gov.pl.
 
Informacja
Pokaz slajdów
Pokaz slajdów